Liman


Langs de wegen in de noordelijke Negev, passeren wij plaatsen waar groepjes bomen verzameld zijn. Wij gebruiken deze plaatsen voor picknick of rust plaatsen. Wij spreken over "Liman".

Een liman is een kunstmatig laag gelegen waterreservoir dat door dijken die weglopend water opvangen, wordt afgesloten.

Geplante bomen in de limanlaagte overleven doordat het verzamelde water en bovenmatige waterstraal door speciale kanalen naar de wadihelling vloeit. Limans werden in de Negevgebieden gebouwd waar de jaarlijkse neerslag zich tussen de 50 tot 300 mm uit strekt. De term "Liman" komt van het Griekse woord "limen" (drempel), betekenend een haven of een overstroomd gebied. "Liman" is ook in Hebreeuwse bronnen gevonden.

Deze bosjes werden geplaatst in de bedding van lage-stand Negev wadis (droge riviervallei, gebied waardoor een stroom loopt die het grootste deel van het jaar droog is, behalve in geval van zware regens).

Limans worden in de wadibedding gebouwd door een aardedam precies in de richting van de waterstroom te plaatsen. Iets van het overstromingswater dat naar de wadi beneden golft wordt door de dam opgevangen, om de geplante bomen in de wadibedding boven de dam te irrigeren. Het overtollige water vervolgt de Wadi helling naar beneden door een overstroming te vloeien.

Bomen die in limans worden geplant omvatten eucalyptus, tamarisk, acacia, mesquite (prosopis), pistache, johannesbrood en dadel palm.

Diverse methodes werden door KKL-JNF ontwikkeld om reproductiewater te verzamelen. Structuren, zoals contour aarde terrassen, steenterrassen in valleien en limans gebouwd van aardedammen, werden geïntroduceerd in het gebied. Deze technieken vangen de meerderheid van waterscheiding afzetting, die dan de grond infiltreert. De reproductiewater verzamelende gebieden zijn, inderdaad, kunstmatige landschapsflarden, waarvan vochtigheid gebruikt kan worden om vegetatief totaal gewicht van organisme in een aangewezen eenheid te verhogen van gebied en variatie in het levensvormen. Zij kunnen daarom dienen om een in woestijn veranderd ecologie te rehabiliteren. 

Door het planten van bomen in plaatsen verrijkt met geoogst water, wordt de ecologie van het gebied verbeterd door de verwezenlijking van een savanne-achtig landschap.