De Ramen van Chagall in Jeruzalem

Hadassah ziekenhuis, Ein Karem, Jeruzalem.


De Gebrandschilderde Ramen Van Chagall beelden de zegens van Jacob aan zijn zonen af, de Twaalf Stammen van Israël.

De synagogue van het Hadassah ziekenhuis werd op 6 februari 1962, ter gelegenheid van het gouden jubileumfeest, ingewijd. De vloer en de binnenmuren zijn gemaakt van Jeruzalemsteen en de synagoge wordt verlicht door een hangende luchter en door het zonlicht dat door de grandioze Chagall-ramen filtreert.

De ramen zelf stellen de twaalf zonen van aartsvader Jacob voor, van wie de twaalf stammen van Israel afstammen. Op de Chagall-ramen komen dieren, vissen, bloemen en talrijke joodse symbolen voor. Om de volle betekenis van de ramen te begrijpen moet men Chagalls diepe verbondenheid met de joodse geschiedenis kennen, met haar tragedies en met haar overwinningen, en ook zijn persoonlijke ervaringen in Vitebsk, waar hij geboren was en opgroeide.

Chagall zei: "Gedurende de hele tijd dat ik met de ramen bezig was merkte ik hoe mijn vader en mijn moeder over mijn schouder meekeken, en achter hen stonden Joden, miljoenen Joden, van gisteren en van voor duizend jaren".

In het bijzonder vond hij de inspiratie in de bijbel, hoofdzakelijk in Genesis 49 waar Jacob zijn 12 zonen zegent en in Deuteronomium 33, waar Mozes de 12 stammen zegent. De overheersende kleuren die in elk raam zijn gebruikt, zijn beinvloed door de zegeningen, evenals door de beschrijving in Exodus 28:15 en door de kleurige edelstenen die in het borstbeeld van de hogepriester voorkwamen.

Website