Bet Shearim (of Bet Sjeariem)

Bet Shearim ("huis van de poorten") is een nationaal park.


Een archeologische vindplaats in de vlakte van Jizreël in Galilea Foto's van Israel Archeologie en Historie, Bet Shearim, Bet Sjeariem, Nationaal Park Archeologie en Historie, Bet Shearim, Bet Sjeariem, Nationaal Park Reizen naar Israel