Kennedy Monument - Yad Kennedy


In de buitenwijken ten zuidwesten van Jeruzalem, in de zelfde algemene richting als het Hadassah Medisch Centrum, is Yad Kennedy, dat door de kronkelende bergwegen te volgen voorbij Moshav Aminadav (weg 3877) bereikt wordt.

Bovenop een 825 m hoge berg is een monument in de vorm van een omgekapte boomstam, symboliserend het plotseling afgesneden leven; toegewijd ter nagedachtenis aan John Fitzgerald Kennedy, de 35ste President van de Verenigde Staten van Amerika, die in 1963 werd vermoord. 51 kolommen, die elk het embleem van een staat in de USA draagt, plus het district Colombia, omcirkelt het bergtop monument. Een eeuwige brandende vlam brandt in het middelpunt. De plaats werd in 1966 geopend met fondsen die door Joodse gemeenschappen in de V.S. werden geschonken. Het monument en de aangrenzende picknickgronden maken deel uit van "Het Bos voor de Vrede van John F. Kennedy".