Protestantse Begraafplaats (Zionberg)


In de achtertuin van de Bischop Gobat School (vandaag Jeruzalem Universitaire Universiteit) is de Protestantse Begraafplaats.
Van 1896 tot het eind van het Britse Mandaat begroef hier de protestantse gemeenschap zijn doden.
Vele notabelen uit de 19de eeuw zijn hier begraven zoals de eerste twee Protestantse bischoppen;
De Right Reverend (=een titel aan bisschoppen gegeven) Michael Solomon ALEXANDER, stierf 23 November 1845, Eerste Protestants Bischop van Jeruzalem.
Bisschop Samuel GOBAT, stierf 11 Mei 1879. Hij was de Anglicaanse Bischop in Jeruzalem van 1846 tot zijn dood in 1879.
Hij was geboren in Cremines, het Kanton van Bern, Zwitserland op 26 Januari 1799 en werd een Lutherse predikant.
Hij bracht verscheidene jaren door werkend in Abyssinia voordat hij in Malta arriveerde.
Hij werd benoemd conrector van de Protestantse Universiteit van Malta in Februari 1846, maar op 9 April 1846 werd door de Koning van Pruisen benoemd om het vrije bisschopsambt in Jeruzalem te vullen.
Bisschop Joseph BARCLAY, gestorven 22 Oktober 1881, op de leeftijd van 50 jaar.
Hij was de derde Anglicaanse Bischop van Jeruzalem, en voormalig Rector van Stapleford, Hertfordshire. Conrad Schick, architect en Jeruzalem deskundige; De Spaffords, stichters van de Amerikaanse Kolonie in Jeruzalem, de schrijver van de hymne "Het is goed met Mijn Ziel," is Horatio G. Spafford (1828-1888). Ook op deze begraafplaats zijn de belangrijke archeologen Sir Flinders Petrie en James Leslie Starkey begraven.