Joodse symbolen: Chai


Dit symbool, dat algemeen aan halskettinkjes en andere juwelen en ornamenten wordt gezien, is eenvoudig het Hebreeuwse woord Chai (leven). Het woord Chai wordt in het Hebreeuws als Chet Yud geschreven. Elke Hebreeuwse letter heeft een numerieke waarde en Chet=8, Yud=10. Dus is de "numerieke waarde" van Chai 10+8=18. Giften voor liefdadigheid worden vaak in veelvouden van 18 gegeven.

Het Joodse geloof als godsdienst is zeer geconcentreerd op het leven, en het woord Chai heeft grote betekenis. Een typische Joodse toast is dan ook Lechaïm (op het leven!).

Het symbool heeft geen speciale godsdienstige betekenis en is eigenlijk niets meer dan een souvenir of ornament, maar sommigen beschouwen het als een soort amulet.


Joodse symbolen