Poorten van Jeruzalem: De poort van Herodes

Jeruzalem, De oude stad.

Deze poort werd bekend als de Poort van de bloem wegens de bloem ontwerpen die op zijn facade zijn gegraveerd.
Origineel werd de poort bab-a-Sahairad genoemd en verwees naar de Mohammedaanse begraafplaats tegenover de poort.
A-sahairad betekent "zij die niet bij nacht slapen" en zinspeelt op de toekomstige verrijzenis van de daar begraven.
Hoe dan ook de naam was uiteindelijk verbasterd in a-Zahar wat in het Arabisch Poort van de bloem betekent.

Deze poort wordt ook Poort van Herodes genoemd, omdat het naar het huis van Herodes Antipas leidt, waar Jesus door Pilatus was gestuurd.
Ook de Schaapspoort genoemd vanwege de wekelijkse schapenmarkt die werd gehouden op het plein buiten de poort.

De poorten van Jeruzalem De poorten van Jeruzalem Poort van Herodes te Jeruzalem Poort van Herodes te Jeruzalem Jerusalem Muren en Poorten Jerusalem Muren en Poorten