Joodse feestdagen: Succoth


Het derde bedevaartfeest is Succoth, een zevendaags feest, dat ook als Loofhuttenfeest, het Feest der Tabernakelen, of enkel Tabernakelen bekend staat. Het woord Succoth is meervoud van het Hebreeuwse woord succah, wat cabine of hut betekent. Tot de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 CE maakten de Joden hun weg naar Jeruzalem om elk van de drie bedevaartfeesten te vieren. "Driemaal in het jaar zal ieder van u, die van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Here Here, de God van Israël, verschijnen, want Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken; en niemand zal uw land begeren, wanneer gij opgaat, om voor het aangezicht van de Here, uw God, te verschijnen driemaal in het jaar" (Exodus 34:23-24). "Allen, die zijn overgeblevenvan al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren" (Zechariah 14:16).

Tijdens dit feest, eten Joden hun maaltijden, ontvangen gasten, relaxen, en slapen zelfs in een succah, een tijdelijke bouwwerk. De succah is herinnerend aan het type van hutten waarin de oude Israelieten verbleven tijdens hun 40 jarige zwerftocht in de woestijn na de Uittocht uit Egypte. Dit feest tekent en viert de verzameling van graankorrels en fruitoogsten.


Etrog, Lulav en de Vier Soorten:
Terwijl de Loofhut zijn naam aan het Loofhuttenfeest geeft, heeft dit feest twee andere hoofdsymbolen: de lulav en de etrog.

De Mitzvah (gebod) om een lulav en etrog samen op Sukkoth te brengen komt uit de Torah:
"Op de eerstedag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht de Here, uw God, zeven dagen lang" (Leviticus 23:40).

Van de vele symbolen betrokken bij Succoth zijn de "Vier Soorten" het belangrijkst. De Vier Soorten zijn:
 - Een lulav is een slanke palm tak die met mirte (hadas) takken
   en wilgen (aravah) takken wordt samengehouden.
 - De etrog is een merkwaardige vrucht. Het is niet echt een citroen,
   omdat het eerder hobbelig dan glad is. In tegenstelling tot de citroen,
   heeft de etrog een klein tipje dat wij de pitma roepen. De etrog wordt
   slechts één keer per jaar op Succoth voor één week gebruikt. Met de
   takken en de vrucht worden elke dag van Succoth, behalve op Shabbat,
   op een specifieke manier voor allerlei redenen gezwaaid.

Na de verwoesting van de Tempel is de eigenlijke bedevaart niet meer verplicht bij Joden en vindt niet plaats.