Joodse feestdagen: Sjavoeot (Shavuot)


Het tweede bedevaartfeest is Sjavoeot .
Het Wekenfeest, Pinksterfeest (Griekse naam: Pentecost).
Shavuot tekent het eind van het tellen van de Omer, de periode tussen Pascha, het Joodse Paasfeest en Shavuot.
Een Joods feest dat de dag van de Tien Geboden viert – de stichting van Joodse geschreven en mondelinge wet – werden aan Mozes geopenbaard op de Berg Sinai.
Het valt in Mei of Juni, op de zesde dag van de Hebreeuwse maand van Sivan. Het feest wordt ook Wekenfeest genoemd omdat het zeven weken, of een "week van weken", na de eerste dag van Pascha is.

De Oude Hebreeërs vierden Shavuot als een oogstfeest (oogst van tarwe en fruit). Zij maakten bedevaarten naar Jeruzalem om offers bij de Tempel aan te bieden. Tijdens het feest tegenwoordig lezen de Joden het Boek van Ruth uit de Bijbel. Het boek is tijdens de lenteoogst voorgeschreven.

Er zijn vijf namen voor Shavuot:

1.Chag Hakatzir – Feest van de Oogst

2. Chag Hashavuot – Wekenfeest

3. Chag Habikurim – Feest van de eerste Fruitoogst

4. Atzeret – het Besluit. De Talmud geeft het deze naam.
    Shavuot is het besluit van het Pascha feest zoals
    Shemini Atzeret het besluit van Succoth is.

5. Zman Matan Torah – De Tijd van de Gift van de Torah.
    De Talmud stelt voor dat de Tien Geboden op de zesde
    van de maand Sivan werden gegeven.

Het is traditioneel om maaltijden met zuivelproducten tijdens Shavuot te eten.