Qumran


Qumran is de plaats van een oude nederzetting langs de noordwestelijke Dode Zee kust. Zijn naam wordt nu sterk geassocieerd met de Dode Zeerollen - één van de waardevolste archeologische vondsten te allen tijde.

Israel, Reis, Reizen, Dode Zee, Reisgids, Fotos Israel, Reis, Reizen, Dode Zee, Reisgids, Fotos Israel, Reis, Reizen, Dode Zee, Reisgids, Fotos Israel, Reis, Reizen, Dode Zee, Reisgids, Fotos


In 1947, vond een Bedouinen herdersjongen bij toeval een aardewerken kruik in een grot, die zeven perkamentrollen bevatte. Hij kon zich voorgesteld hebben dat hij toevallig tegen één van de belangrijkste archeologische vondsten in het Land van Israël gekomen was. Er werden nogeens 700 bijkomende manuscripten opgegraven, tussen hen boeken die het dagelijkse leven van de sekte, die in het Dode Zeegebied woonde, beschrijft, de apocrieve boeken (die niet heilig verklaard waren), en fragmenten van alle boeken van de Bijbel, met uitzondering van het Boek van Esther.

De eerste geleerde, die hun oudheid erkende, was Prof. E.L. Sukenik, hoofd van de Archeologie afdeling op de Hebreeuwse Universiteit. Aan het eind van 1947, een paar dagen vóór de uitbarsting van de Onafhankelijkheidsoorlog van Israel, verwierf hij drie van de eerste zeven rollen. De andere vier werden naar de Verenigde Staten gesmokkeld en waren in 1954 verworven door Yigael Yadin, de zoon van Sukenik, die ook een opmerkelijke archeoloog was.

Kort na de ontdekking van de rollen, begon een groep geleerden onder leiding van de Dominicaanse priester R. De Vaux de grot, waar de eerste rollen gevonden waren, grondig te onderzoeken en op te graven, evenals enkele 40 grotten in zijn nabijheid. Vele rollen en duizenden fragmenten werden in 11 grotten gevonden, tijdens het graven, dat van 1951 tot 1956 doorging.Een groot complex van gebouwen werd opgegraven, dat voor gezamenlijke activiteiten - gebed, studie, maaltijd, en werk werd gebruikt. Zij gebruikten grotten als slaapvertrekken (de overblijfselen werden in meer dan 30 grotten gevonden), en ongetwijfeld eveneens tenten en hutten.

Het complex omvat een grote eetkamer, met een nabijgelegen pakhuis waarin duizenden aardewerken vaten werden gevonden (ongeveer een derde van hen waren van steen gemaakt - welk niet aan rituele verontreiniging is overgegeven, wat getuigt van het belang van deze kwestie in het dagelijkse leven van de sekte); bankjes, waar dichtbij inktputten waren gevonden - ongetwijfeld de plaats waar de schrijvers zaten en de rollen schreven, pakhuizen, werkplaatsen, schapen pennen, en buitengewoon mooie mikvas (rituele baden).

De leden van de Qumransekte behoorden tot een Joodse apocalyptische beweging die Jeruzalem verlieten, na een argument met de "Zonen van Duisternis" - hun benaming voor Sadduceëers (=rechtvaardigen) die in de Tempel diende. Zij kozen het leven van asceticisme in de woestijn om zich af te scheiden van de wereld van onzuiverheid en corruptie, als voorbereiding op de dag wanneer zij zullen terugkeren en de Tempel van de zondige Hoge Priester over zullen nemen, als overwinnaars te voorschijn komend uit de oorlog tussen de Zonen van Licht en de Zonen van Duisternis. Één van de rollen beschrijft tot in details de militaire terminologie van die oorlog.

De ruïnes van Qumran of Kirbet Qumran


De leden van de sekte keerde tijdens gebed hun ruggen om naar Jeruzalem en adopteerden een zonnekalender van 364 dagen. De feestdagen werden daarom op andere dagen gevierd dan de rest van het volk, maar altijd op dezelfde dag van de week: Pesach (Pasen) op Woensdag, Shavuot (Wekenfeest) Zondag, en Yom Kippur (Grote Verzoendag) op Vrijdag.

De sekte, die 200 mensen op zijn hoogtepunt telde, was in eigen behoeften voorziend. Overwegend samengesteld uit jonge ongehuwde mannen (sommige vrouwen leefden daar klaarblijkelijk ook), werd het langs gemeenschappelijke regels georganiseerd, en gebaseerd op maximumgebruik van de rijkdommen van het gebied (het is beschreven als een vroege kibbutz).

De sekte had een vast dagelijks programma: Een typische dag begon vóór dageraad met een gemeenschappelijk gebed. Daarna, deed elke persoon zijn eigen werk, of het bewerken van de dadelpalmen, het hoeden van de dieren, of het uitvoeren van de diensten voor de gemeenschap, zoals het dragen van water naar de nederzetting, het bereiden van voedsel, of het onderhouden van de gebouwen. In de middag, kwam de gemeenschap opnieuw bijeen voor gebeden en rituele onderdompeling. Naar schemer, na de gemeenschappelijke maaltijd, waren er avondgebeden. Elk lid verplichte zich om een derde van de avond aan studie toe te wijdien.

De meeste Dode Zeerollen bevinden zich nu in het Heiligdom van het Boek, een speciale plaats, die door het Israelmuseum in Jeruzalem speciaal voor het tentoonstellen van de rollen is gebouwd. Strenge atmosferische voorwaarden zijn waargenomen om de mogelijke schade aan de rollen te minimaliseren. De ruïnes van Qumran behoren nu tot één van de Nationale Parken. Een souvenirs winkel, restaurant, en een audiovisuele presentatie zijn ter plekke. Toegangsprijs.