Joodse feestdagen: Pesach (Pasen)

Het eerste bedevaartfeest begint met Pesach (zeven dagen in het Land van Israël, beginnend op de 15 Nisan), Pascha is het oudste feest in de geschiedenis van Israël, viering van de bevrijding van de Israelitische slaven uit Egypte en tegelijkertijd de geboorte van het Hebreeuwse volk.

De naam "Pesach" komt uit de Hebreeuwse wortel Peh-Samech-Chet, wat "passeren" betekenend, voorbij gaan, om vrij te stellen of om te besparen. Het heeft betrekking op het feit dat God "voorbij ging aan" de huizen van de Joden toen hij de eerstgeborenen van Egypte doodde (Exodus12:27). "Pesach" is ook de naam van het slachtoffer (een lam) dat in deTempel op dit feest werd gemaakt (Exodus12: 3-20).


Er zijn een paar namen voor dit feest:

Chag Ha'aviv (Lentefeest) – Pascha moet in de lente plaatsvinden,
wanneer de natuur opnieuw begint te leven na de donkere winter.
Een periode van wedergeboorte die bij de geboorte van het Joodse
volk past. Dit feest tekent en viert de oogst van de vroege gerst.

Chag Hamatzot (Festival van Matzot) – "Zeven dagen zullen gij
ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het
zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet,
van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden
uitgeroeid (Exodus 12:15). Dit herinnert aan de haastige Uittocht
uit Egypte toen de Israelieten slecht tijd hadden om ongezuurd
brood te bereiden.

Zeman Cheiruteinu (Tijd van onze Vrijheid) – Het feest wordt
zo beschreven omdat het de bevrijding van Israël uit Egyptische
slavernij en zijn geboorte als vrij volk merkt.


De eerste Seder is na de veertiende van de maand Nisan.

Op de eerste avond van Pascha is er een speciale familiemaaltijd die met ritueel wordt gevuld om de Jood eraan te herinneren aan de betekenis van het feest. Deze maaltijd wordt Seder genoemd van een Hebreeuws wortelwoord dat "orde betekent", omdat er een specifieke reeks van informatie is, die in specifieke orde moet worden besproken. De tekst van de Pascha Seder is in een boek geschreven genoemd de Haggadah - "Verhaal".

De Haggadah vertelt het verhaal van de Uittocht uit Egypte en verklaart enkele gebruiken en symbolen van het feest. Zijn geschiedenis gaat terug naar de vroege Talmud periode, c.100 CE. Vanuit een leerzaam perspectief is de Haggadah opgesteld om de belangstelling van de kinderen te houden. De kinderen vragen waarom deze nacht anders is van elke andere, en de ouders beantwoorden met oplossingen.

Van generatie tot generatie vertelt ieder het verhaal alsof zij zelf persoonlijk uit Egypte kwamen. De Seder ceremonie is verdeeld in zowat vijftien secties, elk aangegeven door een beschrijvende naam. Het doel van de Seder is om belangrijke hoogtepunten en lessen van de Uittocht en de bevrijding te symboliseren.
Op die nacht beginnen de Joden met het tellen van de "Omer". Het tellen van de Omer is het aftellen van de dagen van de tijd dat zij uit Egypte vertrokken zijn tot de tijd dat zij bij de Sinaiberg aankwamen. Geen gezuurde levensmiddelen worden tijdens de week van Pascha gegeten.

De Christenen verwijzen naar Jesus laatste Pascha met Zijn discipelen als het "Laatste Avondmaal" (Mat. 26:20-30).

Pascha duurt zeven dagen (acht dagen buiten Israël). De eerste en laatste dag van de feestdagen (eerste twee en laatste twee buiten Israël) zijn dagen waarop geen werk wordt toegelaten.

Het Joodse Paasfeest wordt afgerond met de uitdrukking: Lashanah Haba'ah Bi Yerushalayim! - Volgend jaar in Jeruzalem!