Kerk van St. Peter in Gallicantu (Jeruzalem)

Galli-cantu betekent hanengekraai in Latijn en vandaag puilt een gouden haan opvallend van het kerk dak uit.

St. Peter's behoort tot de Assumptionisten Paters, wat een Franse orde is die in 1887 gevestigd en genoemd is naar Maria's Veronderstelling naar de hemel. De Orde heeft zijn hoofdkwartier in het monumentale Notre Dame de France complex in Jeruzalem, gebouwd in 1889.

De Paters Assumptionisten construeerden deze kerk, aangenaam modern in verschijning, in de jaren '30. Onder de kerk zijn een reeks van rots-gehouwen structuren, kelders, reservoirs, stallen, die dateren uit de Herodiaanse periode (37BCE-70CE). In de binnenplaats zijn de resten van een Byzantijnse trap straat, welke tot de Silwanbaden leidt. Er zijn verscheidene oude structuren, als de olijfpers, een badhuis en grotten.

Sommige Christenen aanbidden de plaats van het huis van de hoge priester Caiaphas waarnaar Jezus na zijn arrestatie werd genomen (Marcus14:53) en waar Peter hem verloochende (Marcus 14:66-72), zelfs als door archeologische exploraties geen steun voor dit geloof gevonden is, hebben die hoe dan ook de overblijfselen van een oude Byzantijnse basiliek geopenbaard. De merkwaardige naam van de kerk herinnert aan de ontkenning van Peter, zoals die in het Evangelie wordt verhaald: "Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Peter herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging uit naar buiten en weende bitter" (Matteüs 26:74-75).

Sommigen geloven dat het veel waarschijnlijker is dat het huis van de hoge priester bovenop de heuvel was; luxueuse huizen uit de Herodiaanse periode zijn gevonden in Armeens bezit, waar nog een huis van Caiaphas wordt vertoond.


Kerk van St. Petrus in Gallicantu Israel Reizen - Christelijke Heilige Plaatsen: Jeruzalem, Kerk van St. Peter in Gallicantu Israel Reizen - Christelijke Heilige Plaatsen: Jeruzalem, Kerk van St. Peter in Gallicantu Israel Reizen - Christelijke Heilige Plaatsen: Jeruzalem, Kerk van St. Peter in Gallicantu