Joodse feestdagen


Het begin van de feestdag
Alle Joodse feestdagen beginnen de avond voor de aangegeven datum.
De reden hier voor is dat een Joodse "dag" begint met zonsondergang en
eindigt met de volgende zonsondergang, en begint en eindigt dus niet om
middernacht. Wanneer je het scheppingsverhaal in Genesis 1 leest, zul je
opmerken dat er staat geschreven: "Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest" (Hieruit hebben wij afgeleid dat een dags avonds begint,
dat wil zeggen na zonsondergang). Daarom beginnen sjabbat en alle feestdagen
met het verdwijnen van het daglicht en eindigen zij bij het verschijnen van drie
sterren aan de hemel.Poeriem
Poeriem is een joods feest, dat ook wel het lotenfeest wordt genoemd.
Het wordt gevierd op de 14e dag van de maand Adar uit de joodse kalender.
Doordat dit een maankalender is, vallen joodse feestdagen...
Lees verder


De drie Pelgrims feesten – de Shalosh Regalim
De drie Pelgrimsfeesten worden in het Hebreeuws verwezen als de "shalosh regalim",
drie (voet) bedevaarten. Alle drie de feesten hebben zowel landbouw als nationale betekenis.
Lees verder


Pesach (Pasen)
Het eerste bedevaartfeest begint met Pesach. Pesachis het oudste feest in de geschiedenis van Israël,
viering van de bevrijding van de Israelitische slaven uit Egypte en tegelijkertijd de geboorte van het Hebreeuwse volk.
Lees verder


Shavuot
Het tweede bedevaartfeest is Shavuot. Het Wekenfeest, Pinksterfeest (Griekse naam: Pentecost).
Shavuot tekent het eind van het tellen van de Omer, de periode tussen Pascha, het Joodse Paasfeest en Shavuot.
Lees verder


Soekot
Het derde bedevaartfeest is Succoth, een zevendaags feest, dat ook als Loofhutten-feest, het Feest der Tabernakelen, of enkel Tabernakelen bekend staat. Het woord Succoth is meervoud van het Hebreeuwse woord succah, wat cabine of hut betekent.
Lees verder