Het graf van rabbi Shimon Bar Yohai (acroniem: Rashbi) in Meron


De plaats, waar de graven van rabbi Shimon Bar Yochai en zijn zoon Eleazar zich gevonden, was door Abraham ben Mordechai Galante in de tweede helft van de zestiende eeuw gebouwd. Verder de berg op is één van de oudste synagogen Van Galilea: Khirbet Shema, gebouwd in de derde eeuw. In de muur is een heiligdom voor Torah Rollen gevestigd; de meeste synagogen uit deze periode hadden mobiele arken.

Vele joodse filosofen zijn in Meron begraven. Onder hen is Rabbi Hillel (de eerste eeuw CE), wiens liberale onderwijs de inspiratie is achter vele rabbijnse besluiten in onze tijd. Zijn grot-graf wordt door een pad bereikt wat naar de vallei leidt. Rabbi Shammai, was een tijdgenoot van Hillel, wordt verondersteld dat hij begraven is in de massieve dubbele sarcofaag geplaatst op de heuvel tegenover het graf van Hillel.

Rabijn Shimon was een "vijfde-generatie" Tanna (auteur van Mishnah;†170CE). Hij was één van de vijf discipelen van Rabbi Akiva die de massamoord overleefde welke de mislukking van de Tweede Joodse Opstand in 135CE volgde, en hij was een tijdgenoot van Rabbi Shimon ben Gamliel II, die Nasi, hoofd van het Sanhedrin, was.

Zijn vader was een aanzienlijke geëerde man onder de joodse mensen. Yochai was pacifist, hij werd door de romeinen aanvaard en een bittere tegenstander van de opstand tegen Rome, die door Rabbi Akiva en Bar Kochba werd geleid.

De romeinen hadden de studie van de Torah onwettig gemaakt. Rabbi Shimon sprak in het openbaar tegen deze onrechtvaardigheid uit en werd zo ter dood veroordeeld. Hij en zijn zoon zochten daarom een toevluchtsoord in een grot, waar zij op bronwater en fruit van de johannesbroodboom leefden. Daar bleven zij dertien jaar, bestuderend samen de Torah, zowel de Geopenbaarde als de Geheime Leer. Rabbi Shimon schreef voor het eerst het laatstgenoemde materiaal op in een boek genoemd de "Zohar". [Rabbi Mozes ben shem-Tov DE Leon (1250-1305), ook eenvoudig bekend als Mozes DE Leon, was een spaanse rabijn van wie gedacht wordt de auteur van de Zohar te zijn. Het is een kwestie van controversie als de Zohar zijn eigen werk is, of dat in literair werk hij tradities uitgaf die naar Rabbi Shimon Bar Yochai teruggaan].

De "Zohar" (hebreeuwse eigennaam); Hazoher, boek der verlichting was het basisboek van de kabbalisten. Het is een mystisch commentaar op de Torah en het vloeit voort uit de vermoedens dat elke brief, woord en regel in de Heilige Schriften veelbetekenend zijn en dat zij een hogere mystische bedoeling omvatten en een gave van de levenssleutel.

De rabijnen verzamelden zich in de nabijheid van Zefat. Zij bestudeerden, onderwezen, en publiceerden boeken en gedichten, aangespoord door de opening van de eerste hebreeuwse drukpers van het land in Zefat in 1563.

Op de 33ste dag na Pascha, genoemd Lag BaOmer (Lamed Gimel = 33), is de Hillula van Rabbi Shimon Bar Yochai op de berg Meron (de hoogste berg in Israël dichtbij de stad Zefat), men viert het leven van Rabbi Shimon en de openbaring van de esoterische ziel van de Torah.

Tussen Pascha en Shavuot (= Wekenfeest  - joodse feestdag ter herdenking van wetgeving, herdenking van dag waarop Mozes Tien Geboden op de berg Sinaï ontving) woedde een plaag onder de discipelen van de grote filosoofrabijn Akiva "omdat zij niet eerbiedig tegenover elkaar handelden". Deze weken worden daarom in acht genomen als een periode van rouw met diverse opgewekte activiteiten verboden door wet en gewoonte. Op Lag BaOmer hield de plaag op. Aldus Lag BaOmer draagt ook het thema van Ahavat Yisrael, de verplichting van zijn medeburger te houden en te eerbiedigen.

Deze dag heeft divers speciale gewoonten:

• Vele soorten van vreugde vuren Over heel het land verzamelen de kinderen in Israël hout voor de vuren.

• Familie barbecues en extatische studie bijeenkomsten nabij het vuur, branden met intensiteit over heel het land van Israël. De grootste zijn op de berg Meron in Zefat bij de plaats van de graven van Rabbi Shimon Bar Yochai en van zijn zoon Eleazar.

• Pijl en bogen voor kinderen. De folklore vertelt dat Rabbi Akiva en zijn studenten, toen zij geconfronteerd werden door een romeinse wet tegen de Torah-studie met de doodstraf, kleedden zich voor de jacht om en gingen het bos in om Torah te bestuderen. Dus sommige geven kinderen een kleine pijl en boog met zuigdoppen en vertellen dit verhaal van moed, het vergt soms aan de Torah studie.

• Upsherin. Duizenden ouders brengen hun driejarige zoontjes voor het eerste knippen van hun haar naar de berg Meron.

Reisgids, Joodse Heilige Plaatsen: Meron, Het graf van rabbi Shimon Bar Yohai Reisgids, Joodse Heilige Plaatsen: Meron, Het graf van rabbi Shimon Bar Yohai Israel Reizen Israel Reizen