Beër Sjeva (Beersheba)


"Van Dan tot Beersheba", een afstand van ongeveer 250 km (Richteren20:1; 1Kron.21:2; 2 Sam.24:2), was de gebruikelijke manier om het gehele Beloofde Land aan te wijzen en werd aanvaard als een gezegde. Mark Twain schreef in zijn boek "Innocents": Dan was de noordelijk en Beersheba de zuidelijke grens van Palestina - vandaar de uitdrukking van Dan tot Beersheba. "Het is gelijkwaardig aan de uitdrukking" van Maine tot Texas " -  "van Baltimore tot San Francisco". Deze uitdrukking en die van de Israëlieten betekenen allebei het zelfde - grote afstand. Met hun langzame kamelen en ezels was het ongeveer een reis van zeven dagen van Dan tot Beersheba - ongeveer honderd en vijftig of zestig mijlen - het was de volledige lengte van hun land, en werd niet ondernomen zonder grote voorbereiding en veel ceremonie. Wanneer de Verkwister naar een "ver land" reisde, is het niet onwaarschijnlijk dat hij niet meer dan tachtig of negentig mijlen ging.

Toen zeide Abimelek tot Abraham: Wat betekenen die zeven lammeren hier, die gij afzonderlijk gezet hebt? En hij zeide: Voorzeker moet gij de zeven lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Berseba, want die beiden hebben daar gezworen (Gen.21:29-31).

De driezijdige wortel (Shin - Bet - Ayin) draagt drie fundamentele betekenissen:
a. Zeven; b. Vol/Totaal; c. Eed/vloek.
De naam Beersheba betekent Beer (bron) van Sheba (Eed). Aldus toont de Bijbel het nummer Zeven met zijn bijbehorende betekenis van Eed.

De moderne stad bezit een oude bron die de Bijbelse kan zijn. Het wordt de "Abraham Put" genoemd en bevindt zich in een klein museum. Een grote tamarisk groeit er naast, ter nagedachtenis aan de boom die Abraham plantte.

De plaats werd na de Eerste Tempel Periode geleidelijk aan verlaten. In 1900 bouwde de Turkse overheid er een kleine stad om als administratief centrum voor de Bedouinen stammen in de Negev te dienen. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog verbonden de Duitsers Beersheba per trein met het Sinai Schiereiland en in 1917 viel de stad aan de Britse Generaal Allenby in zijn opruk naar het noorden. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog hielden de Egyptenaren die het krachtig versterkten Beersheba in stand; maar Israëlische krachten in "Operatie Tien Plagen" overwonnen hen op 2 Oktober 1948.

Vandaag is Beersheba de hoofdstad van het Zuidelijke District van Israël. Zijn grootste industrieën zijn keramische producten, sanitaire waren, chemische producten en exploitatie van Negev mineralen.


De stad heeft verscheidene academische, wetenschappelijke en culturele instellingen, onder hen het Negev Ziekenhuis, de Negev Universiteit van Ben Gurion, die aan studenten en meer geavanceerde graden een grote keus van studiemogelijkheden biedt. Verbonden aan de universiteit is het Droog Gebied Onderzoek Centrum dat studies over de woestijn uitvoert en in het bijzonder research doet naar middelen om dit grote gebied productief te gebruiken. Daarnaast heeft Beersheba elke donderdag ochtend een Bedouinen markt, maar tegenwoordig ziet men er niet zo veel Bedouinen.

Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen Israel Reizen