Amuka (Graf van Rabbi Yonatan Ben Uziel)


Yonatan ben Uziel leefde 2000 jaar geleden. Hij was de belangrijkste van alle studenten van Rabbi Hillel. De Talmoed meldt dat de vogels die boven zijn hoofd gingen, van het licht van zijn Torah studie zouden branden! Bekend voor zijn beroemde Targum (["Vertaling"] een oude Aramese parafrase of een interpretatie van de Hebreeuwse Bijbel) van de Profeten, wordt gezegd dat hij ook een plan maakte om een vertaling-commentaar over de Geschriften te schrijven, maar werd door de Hemel verhinderd zodat hij geen geheimen zou openbaren van de definitieve verlossing. Zijn begraafplaats in Amuka, dichtbij Safed, is één van de belangrijkste joodse bedevaartplaatsen in Israël.

De overlevering vertelt dat Rabbi Yonatan Ben Uziel een zegen gaf aan al degenen die ongehuwd waren, dat als zij zijn rustplaats bezochten, het verdienden om hun boezemvriend te ontmoeten en binnen de periode van één jaar te huwen. Deze zegen heeft al deze eeuwen gewerkt en talloze aantallen mensen zijn gehuwd.

Velen van de graven van joodse tzaddikim (tzaddik, Hasidische geestelijke leider of gids), wijsgeren uit de periode van de Mishna en Talmud (Ce 200 bce-500), zijn in Galilea. Er is een historische reden voor dit - Galilea is altijd een dun bevolkt gebied geweest met laks bestuur en vele gelegenheden voor eenzaamheid. Die wie de vervolgingen van de romeinen vluchtten en een plaats zochten waar zij ongestoord hun geestelijke richtingen konden volgen, bereikten vanzelfsprekend dit gebied.

Men rijdt naar het graf van Yonatan ben Uziel via een weg die door het Joods Nationaal Fonds werd aangelegd en dat tegenover de ingang aan Safed begint. De kronkelige weg slingert en draait door het mooie pijnboombos waar ook een prachtig bos van libanese ceders is. Het graf wordt gemerkt door een eenvoudige wit gebouw.

Zeer dicht bij het graf is een boom die met een heleboel sjaals, hoofddoeken en stroken van doek wordt versierd. De vrouwen laten daar iets van zichzelf achter, als een talisman om een ononderbroken verbinding met de plaats te onderhouden.

Dichtbij het graf is een beek die naar het noorden stroomt. In de verte kan men de Hermonberg zien en rechtstreeks hierboven, de huizen van Amuka, een nogal noordelijke woonplaats.