De Droezendorpen


Dalyat el-Carmel
De grootste Droezenstad in Israël (en de zuidelijkste) is Daliyat el-Carmel; deze bevindt zich op de Carmelberg in het hart van het Carmel Nationale Park, ten zuidoosten van Haifa. Zowat 400 jaar geleden gesticht, heeft Daliyat el-Sarmel samen met Isifiya een bevolking van 20.500 waarvan 88.2% Droezen zijn. Daliyat el-Carmel betekent de "Takken van de Wijnstok van de Carmel". De Droezen inwoners, waarvan hun voorgeslacht stamt uit het heuvelland dichtbij Aleppo (Halab) in noordelijk Syrië, worden door hun sterk Aleppo accent en naam van de grootste familie in het dorp van - Halabi gekenmerkt.

De grote markt in het centrum van de stad met uitbundige traditionele Droezen en Arabische producten, trekt toeristen uit Israël en uit het buitenland. In Dalyat el-Carmel is een herdenkings centrum voor de gevallen IDF Droezenmilitairen. Het heiligdom van Abu Ibrahim bevindt zich in Daliyat el-Carmel, het trekt Droezen van over heel Israël aan, ter vervulling van de wens om een zegen te ontvangen. De ruïnes van verscheidene Droezen dorpen liggen in de nabijheid.


Kisra
De gemeente Kisra-Sammia'a is gesitueerd in een berggebied van het Westelijke Galilee regio, ten zuiden van Ma'alot. Deze werd in 1991 opgericht door zich bij twee dorpen aan te sluiten na de opheffing van de Regionale Raad Merkaz ha'Galil (Centraal Galilea). De bevolking telt 5900 waarvan 94.6% Droezen. Kisra was in de negentiende eeuw het kleinste Droezen dorp in het land. Naast het dorp is het heiligdom van de Moslim profeet Shams.


Isfiya
(in Arabisch Usfiya, dat ' onweer ' betekent, vanwege het weer in dit bergachtige dorp)
Isfiya, ook op de Carmelberg gelegen, werd gebouwd op de ruïnes van een Byzantijnse nederzetting. Vele ornamenten en overblijfselen van de Kruisvaarders die op de muren en in de huizen gevonden werden, leidden historici er toe om te geloven dat het dorp eens een Kruisvaarders centrum was. In 1930 werden overblijfselen van een vijfde eeuwse Joodse nederzetting van Husifah in het dorp ontdekt. Zij omvatten een synagoge met een mozaïekvloer die Joodse symbolen draagt en het opschrift "Vrede op Israël", en zowat 4500 gouden muntstukken die uit de Romeinse Periode dateren.

Het moderne dorp werd opgericht in het begin van de achttiende eeuw, toen de inwoners in hun onderhoud voorzagen door middel van olijfolie, honing en de uitstekende druiven die in het gebied groeien. Zowat 9000 mensen wonen er nu in Isfiya: 70% Droezen, de rest Christenen en Moslims. Het graf van Abu Abdallah is hier gevestigd.


Shfar'am
Shfar'am ontleent zijn naam aan Shofar ha'Am, betekenend 'Shofar van de Mensen'. De Arabische naam is Shfa Omar of Omar's Gezondheid, de Moslim veldheer Omaro Bin-Elias. Het dorp van Shfar'am is ten noordoosten van Haifa, een nederzetting met oude wortels. Shfar'am wordt vermeld in de Talmud, en in de tweede eeuw was het de zetel van het Sanhedrin (Joods gerechtshof uit de tijd van de tweede tempel, bestuur van de ouderlingen van het volk). De Joodse gemeenschap in Shfar'am, die van het eind van de Middeleeuwen dateert, ging tijdens de 19de en vroeg 20ste eeuw langzaam achteruit. Ongeveer 27000 mensen, Droezen, Christenen en Moslims, leven op dit moment in Shfar'am; 4500 van hen zijn Droezen (14,4%) en het dorp heeft een aantal heilige plaatsen en gebedshuizen voor alle drie de gemeenschappen, evenals huisvesting voor ontslagen Droezen militairen.


Abu Sinan
Abu Sinan, dichtbij Acco, een andere grote Droezen stad in het gebied, wordt vermeld in Kruisvaardersdocumenten van jaar 1250 als de vesting van "Busnen". Abu Sinan werd belangrijk tijdens het bewind van de Droezen Emir Fahr ed-Din al-Mani, die er in 1617 een paleis bouwde voor zijn zoon Ali. Vandaag is Abu Sinan het woongebied van ongeveer 3900 personen - 26.8% Droeze en de rest Christenen en Moslims. De graven van Nabi Zakarya (dit is naar alle waarschijnlijkheid de Joodse profeet Zecharia) en Sjeik al-Hanbali bevinden zich in de stad. Het is een hele kleine plaats; er hoeven geen afspraken gemaakt te worden voor vergaderingen.

Hurfeish
Het dorp Hurfeish bevind zich aan Weg 89 ten oosten van Ma'alot in Galilea en werd ongeveer 400 jaar geleden opgericht en heeft sinds 1967 een plaatselijke gemeenteraad met een bevolking van 4700 personen, waarvan 95.7% Droezen zijn. Boven het Droezen dorp van Hurfeish is de plaats van het graf van de belangrijke profeet Sabalan. Sabalan was een Droezen profeet, waarvan men gelooft, of Zebulun te zijn, de zesde zoon van Patriarch Jacob, of één van de geheime afgezanten die de Doezen godsdienst in de elfde eeuw verspreidden. Het is de plaats van de jaarlijkse feestelijke bedevaart en wordt het hele jaar door bezocht door mensen die een gelofte hebben gedaan om dit te doen.

In 1972, werd in Hurfeish een monument opgericht ter herinnering aan de Droezen militairen die tijdens hun Militaire Dienst zijn gesneuveld.


Julis
De gemeente Julis (Golis) bevindt zich ten oosten van weg 70 tussen de Akhi'ud en Kabri kruispunten, 10 km ten oosten van Akko en ten zuiden van Abu Sinan. Het woongebied van Sheik Amin Tarif, de oude geestelijke leider van de Israëlische Droezen gemeenschap, die in Oktober 1993 stierf. Zijn kleinzoon Saleh Tarif, die in Julis woont, was de eerste Droeze die als minister in de Israëlische regering aangesteld werd. Julis werd in de 16de eeuw opgericht en heeft 5100 inwoners, voornamelijk Droezen.


Yarqa
De gemeente Yarqa is een Droezendorp in de Westelijke Galilea, ten noordoosten van Akko (Acre). Het is vanaf 1959 een gemeente en heeft 11800 inwoners waarvan 98.7% van de totale bevolking Droeze is.


Yanu'ah-Jatt
Droezen hebben sinds de elfde eeuw in Jatt, een klein dorp ten noordoosten van Abu Sinan gewoond. Heilige teksten van de Droezen vermelden Sjeik Abu Arus, die verantwoordelijk was voor de verbreiding van het Droezen geloof in het gebied, en die in het dorp begraven werd. De gemeente Yanu'ah-Jatt werd in 1990 opgericht door het samenvoegen van twee dorpen (Yanu'ah en Jatt). Het dorp Yanuah wordt in de Bijbel (als Janoah), deTalmud en Kruisvaardersdocumenten vermeld. De bevolking telt vandaag zo'n 4900 personen en zij zijn allen Droeze.