Afula


Het is de geroosterde zonnebloempitten hoofdstad van Israël.

Afula is een kleine stad gelegen in de Jezreël vallei in noordelijk Israël. Verscheidene Arabische dorpen bevonden zich ter plaatse: al-Affulah, dat later al-Fulah werd genoemd,dat door Saladin werd gebouwd. Dit dorp verdween rond de vorige eeuwwisseling.

In 1904 werd er een treinstation gevestigd voor de "Rakevet Ha'emek" spoorlijn (de oude lijn van Haifa naar Damaskus, die nu geen dienst meer doet, en die in 1905 gelegd was als een bevoorradingsspoor van materialen om de Hijaz spoorlijn te bouwen). In 1913 werd Afula een belangrijk knooppunt van spoorwegen.
De stad werd op 31 Maart 1925 opgericht als de "Stad Yizrael" dichtbij de sporen "ValleyTrain". De eerste Joodse kolonisten in Afula waren nieuwe immigranten van Litouwen en Polen.

Met de opbouw van de Staat van Israël in 1948 kwamen massa's immigranten aan en die werden in tijdelijke woningen (Hebreeuws "maabarot") in Afula zelf en in Afula Elite, dat om ongeveer de zelfde tijd gesticht werd, gehuisvest.

In 1972 werd aan Afula de status van stad verleend en sindsdien is heeft het zich constant ontwikkeld. In de recentere immigratie golven van de jaren '90, absorbeerde Afula duizenden immigranten uit Ethiopië en de vroegere Sovjet Unie.

De stad's bevolking is in de drie belangrijkste buurten geconcentreerd: Afula Elite, Givat Hamoreh, welke beiden 250-450 meters boven de zeespiegel liggen en afgesneden zijn van Afula zelf, wat de derde belangrijkste buurt is, 45 meters boven de zeespiegel liggend. De bedoeling van de grondleggers van de stad was een stad in het hart van de Jezreel Vallei op te richten, die als anker en stedelijk centrum zou dienen voor zijn plattelandsgemeenten, landbouw nederzettingen en hun burgers.